ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανάλυση Επιχειρηματικών Δεδομένων σε Ευρωπαϊκή Κλίμακα

 

Περιεχόμενο μαθήματος

 

Καθορισμός πλαισίου αναλυτικής επίλυσης προβλημάτων, Διαδικασίες απόφασης και αξιολόγηση επιδόσεων – Διεθνές περιβάλλον και πολλαπλοί αποφασίζοντες, Συλλογή και προετοιμασία δεδομένων, Δημιουργία μοντέλου ανάλυσης και κύκλος ζωής μοντέλου, To πρόβλημα των πολυδιάστατων δεδομένων – επιλογή χαρακτηριστικών, Περιγραφικές μέθοδοι ανάλυσης και οπτικοποίηση αποτελεσμάτων, Μέθοδοι παλινδρόμησης και εφαρμογές σε οικονομικά δεδομένα, Μέθοδοι ομαδοποίησης και εφαρμογές σε οικονομικά δεδομένα, Μέθοδοι ταξινόμησης και εφαρμογές σε οικονομικά δεδομένα, Μέθοδοι βελτιστοποίησης και εφαρμογές σε οικονομικά δεδομένα, Εξόρυξη διαδικασιών – εμπειρίες από το χώρο της Ε.Ε.

Παγκόσμιο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Διεθνής Χρηματοδοτική

Διδάσκοντες

 

  1. Κυρκιλής Δημήτρης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  2. Κύρτσου Κατερίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  3. Πεμπετζόγλου Mαρία,Επίκουρη Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

Περιεχόμενο μαθήματος


Δομή, διάθρωση και αρχιτεκτονική του Παγκόσμιου ΧΣ, το Ευρωπαϊκό ΧΣ, παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις και ο ρόλος του ΠΧΣ σ’ αυτές, εποπτεία του ΠΧΣ, διεθνείς χρηματαγορές, τραπεζικά-χρηματοοικονομικά και επενδυτικά προϊόντα, διεθνείς χρηματοοικονομικές επενδύσεις και χρηματοοικονομικός κίνδυνος, διεθνείς χρηματοδοτικοί οργανισμοί.

Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

Διδάσκοντες

 

  1. Τσουλφίδης Ελευθέριος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  2. Τσαλίκη Περσεφόνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης
  3. Μαγούλιος Γιώργος, Καθηγητής, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
  4. Πιστικού Βικτωρία, PhD Πολιτικών Επιστημών

 

Περιεχόμενο μαθήματος


Ρεύματα σκέψης της Πολιτικής Οικονομίας των ΔΟΣ (Ορθολογισμός, Φιλελευθερισμός, Μαρξισμός), Οικονομία και Πολιτική: Διαδρομές αλληλεπίδρασης, ο ρόλος του κράτους στην παγκόσμια οικονομία, διεθνής οικονομική διακυβέρνηση, το διεθνές εμπορικό σύστημα, πολυεθνικές επιχειρήσεις, το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα (διακίνηση κεφαλαίων ΑΞΕ, αγορές κινητών αξιών και κεφαλαίων), παγκοσμιοποίηση και οικονομική κρίση.