ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα των μαθημάτων θα ανακοινωθεί μετά την επιλογή των φοιτητών.

Οι επιλεχθέντες φοιτητές πλέον των ωρών παρακολούθησης των διαλέξεων, θα πρέπει να βρίσκονται στους χώρους του ΤΕΙ (εργαστήρια, βιβλιοθήκη, κ.α.) και επιπλέον ώρες ώστε να μπορούν να εκπληρώνουν τις ερευνητικές τους υποχρεώσεις.