ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Παγκόσμιο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Διεθνής Χρηματοδοτική

Διδάσκοντες

 

  1. Κυρκιλής Δημήτρης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  2. Κύρτσου Κατερίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  3. Πεμπετζόγλου Mαρία,Επίκουρη Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

Περιεχόμενο μαθήματος


Δομή, διάθρωση και αρχιτεκτονική του Παγκόσμιου ΧΣ, το Ευρωπαϊκό ΧΣ, παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις και ο ρόλος του ΠΧΣ σ’ αυτές, εποπτεία του ΠΧΣ, διεθνείς χρηματαγορές, τραπεζικά-χρηματοοικονομικά και επενδυτικά προϊόντα, διεθνείς χρηματοοικονομικές επενδύσεις και χρηματοοικονομικός κίνδυνος, διεθνείς χρηματοδοτικοί οργανισμοί.