ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

Διδάσκοντες

 

  1. Τσουλφίδης Ελευθέριος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  2. Τσαλίκη Περσεφόνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης
  3. Μαγούλιος Γιώργος, Καθηγητής, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
  4. Πιστικού Βικτωρία, PhD Πολιτικών Επιστημών

 

Περιεχόμενο μαθήματος


Ρεύματα σκέψης της Πολιτικής Οικονομίας των ΔΟΣ (Ορθολογισμός, Φιλελευθερισμός, Μαρξισμός), Οικονομία και Πολιτική: Διαδρομές αλληλεπίδρασης, ο ρόλος του κράτους στην παγκόσμια οικονομία, διεθνής οικονομική διακυβέρνηση, το διεθνές εμπορικό σύστημα, πολυεθνικές επιχειρήσεις, το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα (διακίνηση κεφαλαίων ΑΞΕ, αγορές κινητών αξιών και κεφαλαίων), παγκοσμιοποίηση και οικονομική κρίση.