ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προκήρυξη 2017-18

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ ΑΜΘ γνωστοποιεί σε όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο αντικείμενο ‘ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ’ ότι  μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση κατά το διάστημα Τετάρτη 14 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017.

 

Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα ξεκινήσουν στις αρχές Οκτωβρίου του 2017.

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων αποκλειστικά ταχυδρομικά στη διεύθυνση που αναφέρεται στην αίτηση.

 

Το ΠΜΣ «ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» είναι ερευνητικού χαρακτήρα και δεν έχει δίδακτρα. Οι επιλεχθέντες φοιτητές θα κληθούν να καταβάλουν άπαξ το κόστος εγγραφής (έξοδα φακέλου: 400 €).

 

Η αίτηση των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας 
  2. Υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών

 

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων αναφέρονται αναλυτικά εδώ.

 

 

Οι φοιτητές που θα προκριθούν στη φάση προεπιλογής θα κληθούν σε συνέντευξη από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης τον Σεπτέμβριο του 2017 στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΣΔΟ.

Οι φοιτητές που θα επιλεγούν αναμένεται να είναι σε θέση να διαθέσουν το ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης για την παρακολούθηση των μαθημάτων, τη συμμετοχή στις ερευνητικές δραστηριότητες των εργαστηρίων, και τη μελέτη των θεραπευόμενων αντικειμένων.

 

 

 

Η Διευθυντρία του ΠΜΣ

 

Καθηγήτρια Γιαννούλα Φλώρου